Builder

Podmienky náboru:

 • Minimálny vek: 14 (možnosť urobiť výnimku)
 • Mať nainštalovaný TeamSpeak3 client
 • Gramatická správnosť 
 • Dostatočná znalosť základných príkazov
 • Znalosť príkazov z WorldEditu, prípadne VoxelSniper, GoBrush, GoPaint

​​​​​Pravidlá náboru do Builder Teamu:

 • Zákaz zneužívanie náboru za účelom srandy a podobne! 
 • Pokiaľ náborom neprejdeš, môžeš ho znovu skúsiť keď bude prebiehať ďalší nábor! 
 • Žiadny podvod pri nábore
 • Počas náboru je zakázané odchádzať z danej miestnosti. (Zneužívanie náboru)
 • Ak sa hlásiš do Teamu PvPMania.eu = nemôžeš pôsobiť na inom projektu!
 • Váš nick musí byť hodný do Builder Teamu
 • Na otázky odpovedať PRAVDIVO!
?Nábor bude prebiehať nepretržite do kým sa nezaplní kapacita Builder Teamu⚠️ Nepostupujúcim sa email neodosiela!