PvPMania.eu

Aktuálne je na serveri 1 hráč.

Pripojte sa na server pomocou IP adresy mc.pvp-mania.eu

Pravidlá


Pravidlá projektu PvPMania.eu
 
Všeobecné pravidlá
zaregistrovaním a hraním na serveru PvPMania.eu súhlasíte automaticky s pravidlami projektu PvPMania.eu a zároveň s GDPR
 • Vedenie serveru si vyhradzuje právo dať ban, na akúkoľvek dobu bez udania dôvodu!
 • je zakázané poškodzovať alebo ničiť majetok projektu PvPMania.eu
 • je zakázané propagovať (robiť reklamu) na iné Československé projekty, firmy, názov YouTube kanálu, Discord odkazy, či YouTube odkazy na kanál alebo odkaz na video! (neplatí ak hráč pošle dôkaz o tom že iný hráč porušuje pravidlá projektu PvPMania.eu) - YouTuber má povolené posielať odkaz na LiveStream/video z nášho servera! (Nemôže odkaz spamovať)
 • je zakázané akýmkoľvek spôsobom urážať členov Teamu (Helper Team, Builder Team, Vedenie serveru)
 • je zakázané rozosielať osobné informácie o členovi/-ov Teamu
 • je zakázané urážať členov Teamu (Helper Team, Builder Team, Vedenie serveru)
 • je zakázané akokoľvek sa niekomu vyhrážať (hráčovi, členovi Teamu) 
 • je zakázané sa vydávať za člena Teamu, YouTubera
 • je zakázané klamať členovi/-m Teamu
 • je zakázané používať VPN alebo Proxy server
 • je zakázané byť vulgárny v chate/PM
 • je zakázané ohovárať projekt PvPMania.eu akýkoľvek spôsobom
 • je zakázané "spamovať" v chate (v súkromnej správe - /msg)
 • je zakázané sa nevhodne/provokatívne vyjadrovať
 • je zakázané sa pripájať na server pod vulgárnymi, nevhodnými alebo provokatívnimi prezývkami
 • je zakázané hľadať chyby v Pravidlách a následne chybu zneužiť (pokiaľ nájdete chybu tak ste ju povinný nahlásiť)
 • je zakázané rozosielať nevhodné/lakacie obrázky/odkazy, rozosielanie vírusov
 • je zakázané zneužívať nábor do Teamu
 • je zakázané žiadať o práva
 • je zakázané udávať nepravdivé informácie
Pravidlá Minecraft serveru
 • je zakázané používať akýkoľvek modifikovaný client (Hacky/Cheaty - Skid, Huzuni a pod.), schematic mapu + všetko čo zvýhodňuje hru nad ostatnými hráčmi
 • je zakázané používať zakázaný texture pack/mod Xray
 • je zakázané akokoľvek kaziť alebo zdržovať hru
 • je zakázané zneužívať bug
 • je zakázané zneužívať report systém
 • je zakázané mať nevhodný skin alebo cape
 • je zakázané obchádzať trest (ban, mute)
 
 • Pravidlá na určitých minihrách:
 1.  KnockbackFFA - zákaz bugovania do skla, zákaz Teamovania, zákaz zabíjania z NoPVP zóny
 2.  GetDown - zákaz Teamovania
 3.  KitPvP - zákaz Teamovania
 4. Survival - zákaz ničenia stavieb hráčov (griefing)
Pravidlá TeamSpeak3 serveru
 • je zakázané nahrávať/streamovať v Podpore PvPManie, vo Free Room
 • je zakázané zneužívať podporu (Trolenie, AFK...)
 • je zakázané mať nevhodný avatar
 • je zakázané zneužívať akúkoľvek chybu
 • je zakázané mať nevhodný/vulgárny description
 • je zakázané mať nevhodný/vulgárny názov/description miestnosti
 • je zakázané propagovať reklamu v description hráča, v názve/description miestnosti (a pod.)
 • je zakázané používať menič hlasu (napr. Clownfish)
 • je zakázané sa hádať v otvorenej miestnosti
 • je zakázané púšťať nevhodné zvuky v otvorenej miestnosti (Podpore PvPManie, vo Free Room)
Pravidlá ticket panelu (www.panel.pvp-mania.eu)
 • je zakázané "spamovať" tickety
 • je zakázané sa vulgárne vyjadrovať v ticketoch
 • je zakázané akokoľvek obchádzať systém
Práva a povinnosti Teamu
 • člen Teamu je povinný spĺnať pracovnú dobu, pomáhať hráčom a plniť si svoje úlohy
 • člen Teamu nie je povinný uschovávať dôkaz o prehrešku hráča
 • člen Teamu má právo potrestať hráča ak má podozrenie že porušuje pravidlo serveru (prípadne ak má dôkaz)
 • člen Teamu má právo zamietnuť unban, ak boli hráčovi nájdené podozrivé programy (Hack client...)
 • člen Teamu má právo zamietnuť unmute, ak existujú presné dôkazy alebo iné dôkazy (prípadne presný dôvod) že hráč porušil pravidlo serveru PvPMania.eu
 • člen Teamu nemôže zneužívať práva Teamu
 • člen Teamu nemôže akýkoľvek spôsobom porušovať pravidlá projektu PvPMania.eu
 • člen Teamu sa musí vyjadrovať a chovať slušne k hráčom
 • člen Teamu musí písať gramaticky správne
 • člen Teamu musí mať rovnaký nick na TS3 ako má na MC
 • člen Teamu nemôže vynášať interné veci projektu PvPMania.eu
 • člen Teamu nemá právo zasahovať do súkromných vecí hráča počas prehliadky počítača (do histórie prehliadača a do histórie stiahnutých súboroch majú právo sa pozerať) 
Práva a povinnosti hráča
 • je povinný nahlásiť akúkoľvek chybu
 • má právo nahlásiť hráča alebo člena Teamu
 • má právo na pomoc s problémom, ktorý sa týka projektu PvPMania.eu
 • má právo v prípade permanentného trestu požiadať o milosť od Vedenia serveru po 3 mesiacoch od začiatku trestu (je iba na Vedení serveru ako sa rozhodne!) - prípadne požiadať o skrátenie ak už prešla polovica trestu
Pravidlá projektu PvPMania.eu sa budú dodržiavať, ak náhodou budete porušovať akékoľvek pravidlo/-á projektu PvPMania.eu, budete potrestaný podľa BANOVACIEHO SYSTÉMU!
 
Naposledy upravené: 10.6.2020
© PvPMania.eu