Unregister

Iba pre Originál Minecraft:

1) Pripojte sa na Minecraft server unregister.pvpmania.eu

2) Zadajte príkaz /unregister

3) Následne Vás to vyhodí a môžete sa pripojiť na hlavný server mc.pvpmania.eu kde sa zaregistrujete!

NA SERVER SA PRIPOJÍTE IBA S ORIGINÁL MC
UNREGISTER PRE WAREZ OD 18.6.2020 nie je už možné!