GDPR

Ochrana osobných údajov 

 • Ochrana osobných údajov (ďalej len ako „Zásada GDPR“) je neoddeliteľnou súčasťou pravidiel projektu PvPMania.eu
 • Spracovávame osobné údaje používateľov projektu PvPMania.eu poskytovaných prostredníctvom webovej lokality www.pvpmania.eu  a www.panel.pvpmania.eu
 • Registráciou na našom serveri udeľujete súhlas so spracovaním osobných informáciách podľa smernice GDPR s účinnosťou odo dňa 25.05.2018.
 • Užívateľ súhlasí so spracovaním svojich osobných údajov v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov 122/2013 Z. z.
 • Zásada GDPR ti vysvetli, ako budú tvoje osobné údaje , ktoré nám poskytuješ (používaním našej internetovej stránky, hraním na našom projekte) spracúvané,  a aké sú v súvislosti s tým tvoje možnosti. Súčasťou týchto Zásad GDPR sú aj Cookies.
 • Pri každom pripojení na náš Minecraft a TeamSpeak3 server, a používaní internetovej stránky (www.pvp-mania.eu, www.panel.pvp-mania.eu) nám potvrdzuješ, že týmto Zásadám GDPR rozumieš a vyhlasuješ, že si nimi viazaný.

Údaje, ktoré spracúvame:
Údaje, po registrácii a prihlásení na naše internetové stránky a serveri

 • tvoje herné meno
 • tvoju e-mailovú adresu
 • tvoju IP adresu z ktorej si sa registroval
 • tvoju IP adresu z ktorej si sa naposledy pripojil
 • dátum registrácie, dátum posledného prihlásenia

Ako môžeme tvoje údaje použiť:

 • umožnenie využívať podporu na https://panel.pvpmania.eu
 • zistenie a zabránenie podvodu a iného protiprávneho konania na našom projekte
 • informovanie o zmenách na projekte

Ako dlho tvoje údaje spracúvame:

 • Tvoje údaje ktoré nám boli poskytnuté budú spracúvané po dobu trvania tvojej registrácie na našom projekte

Tvoje práva ohľadom GDPR:

 • Môžeš nás požiadať o to ako spracúvame tvoje osobné údaje a máš právo získať prístup k týmto údajom a informáciám. Tieto informácie ti poskytneme napísaním na e-mail info@pvpmania.eu spravidla do 14 dní od požiadania.

 © Copyright PvPMania.eu