Pravidlá

Všeobecné pravidlá

zaregistrovaním a hraním na serveru PvPMania.eu súhlasíte automaticky s pravidlami projektu PvPMania.eu a zároveň s GDPR
 • Pravidlá projektu PvPMania.eu platia pre všetkých hráčov a členov Teamu (aj pre hráča so skupinou VIP, MANIAK, SPONZOR…)
 • Majiteľ, Vedení si vyhradzuje právo dať ban, na akúkoľvek dobu a bez udania dôvodu!
 • je zakázané poškodzovať alebo ničiť majetok projektu PvPMania.eu
 • je zakázaná akákoľvek reklama na iné CZ/SK serveri (názov, IP), firmy ktoré nie sú spojené s projektom PvPMania, YouTube odkazy, Discord servery, Instagram či iné odkazy ktoré nesúvisia s projektom PvPMania!
  • Výnimky:
   • neplatí ak hráč pošle názov kanála ak streamuje práve na našom serveri alebo ak sa jedná o video z nášho servera!
   • YouTuber má povolené posielať odkaz na svoj stream/video z nášho servera!
 • je zakázané akýmkoľvek spôsobom urážať členov Teamu (Helper Team, Builder Team, Vedenie serveru)
 • je zakázané rozosielať (roznášať) osobné informácie o členovi/-ov Teamu
 • je zakázané akokoľvek sa niekomu vyhrážať (hráčovi, členovi Teamu) 
 • je zakázané sa vydávať za člena Teamu, YouTubera
 • je zakázané klamať členovi/-m Teamu
 • je zakázané používať VPN alebo Proxy server
 • je zakázané byť vulgárny v chate/PM
 • je zakázané ohovárať projekt PvPMania.eu akýkoľvek spôsobom
 • je zakázané „spamovať“ v chate (v súkromnej správe – /msg – viac ako 4 správy)
 • je zakázané sa nevhodne/vulgárne vyjadrovať
 • je zakázané prejavovať prvky rasizmu, provokácie, nacizmu alebo diskriminácie
 • je zakázané sa pripájať na server pod vulgárnymi, nevhodnými alebo provokatívnymi prezývkami.
 • je zakázané hľadať chyby v Pravidlách a následne chybu zneužiť (pokiaľ nájdete chybu tak ste ju povinný nahlásiť)
 • je zakázané rozosielať nevhodné/lakacie obrázky/odkazy, rozosielanie vírusov
 • je zakázané zneužívať nábor do Teamu
 • je zakázané žiadať o práva
 • je zakázané udávať nepravdivé informácie
 • je zakázané vyvolávať akúkoľvek hádku (konflikt)
 • je zakázané obchádzať trest (okrem ak sa jedná o nevhodný/vulgárny/provokatívny nick)
 • je zakázané mať nevhodný nick (vulgárny nick; provokatívny; nick obsahujúci názov hack clientu, serveru…)

Pravidlá Minecraft serveru

 • je zakázané sa akýmkoľvek spôsobom zvýhodňovať nad ostatnými hráčmi alebo podvádzať
 • je zakázané akokoľvek kaziť alebo zdržovať hru
 • je zakázané zneužívať bug
 • je zakázané zneužívať report systém
 • je zakázané akýmkoľvek spôsobom zdržovať hru
 • je zakázané mať nevhodný skin alebo cape
Pravidlá na určitých minihrách:
 • KnockbackFFA – zákaz bugovania do skla, zákaz Teamovania, zákaz zabíjania z NoPVP zóny
 • GetDown zákaz Teamovania
 • KitPvP – zákaz Teamovania
 • Practice – zákaz Teamovania na FFA
 • SkyWars – zákaz Teamovania na SkyWars Solo, zákaz Cross-Teamovania na SkyWars Duo

Pravidlá TeamSpeak3 serveru

 • je zakázané nahrávať/streamovať vo Free Room
 • je zakázané „spamovať“ log serveru (pripájaním sa do miestnosti a pod.)
 • je zakázané mať nevhodný avatar
 • je zakázané zneužívať akúkoľvek chybu
 • je zakázané mať nevhodný/vulgárny description
 • je zakázané mať nevhodný/vulgárny názov/description miestnosti
 • je zakázané propagovať reklamu v description hráča, v názve/description miestnosti (a pod.)
 • je zakázané používať menič hlasu (napr. Clownfish)
 • je zakázané vyvolávať hádku v otvorenej miestnosti
 • je zakázané púšťať nevhodné zvuky v otvorenej miestnosti (vo Free Room)
Pravidlá Podpory
 • je zakázané nahrávať/streamovať komunikáciu s členmi Teamu
 • je zakázané zneužívať podporu (Trolenie, AFK…)
 • je zakázané púšťať nevhodné zvuky v otvorenej miestnosti
 • je zakázané používať virtuálnu mašinu pri prehliadke počítača
 • Vedenie serveru nerieši Podporu!
 • Pokiaľ je pred/po pracovnej dobe, tak členovia Teamu nie sú nútený riešiť Váš problém!
 • Pokiaľ člen/-ovia Teamu nájdu vo Vašom počítači Modifikovaný MC starší 2 a viac mesiacov, tak sa to ignoruje (nezamietne sa trest)

Pravidlá Discord serveru

 • je zakázané zneužívať akúkoľvek chybu
 • je zakázané „spamovať“ správy vo verejnom chate (+ označovaním členov Teamu a pod.)
 • je zakázané mať nevhodný/vulgárny nickname
 • je zakázané vyvolávať hádku v otvorenej miestnosti alebo v chatu
 • je zakázané púšťať nevhodné zvuky v otvorenej miestnosti (vo Free Room)

Pravidlá ticket panelu

 • je zakázané „spamovať“ tickety
 • je zakázané sa vulgárne vyjadrovať v ticketoch
 • je zakázané akokoľvek obchádzať systém

Práva a povinnosti Teamu

 • člen Teamu je povinný spĺňať pracovnú dobu, pomáhať hráčom a plniť si svoje úlohy
 • člen Teamu nie je povinný uschovávať dôkaz o prehrešku hráča
 • člen Teamu je povinný poslúchnuť nadriadeného (v prípade neuposlúchnutia môže byť člen Teamu potrestaný)
 • člen Teamu má právo potrestať hráča ak má podozrenie že porušuje pravidlo serveru (prípadne ak má dôkaz)
 • člen Teamu má právo zamietnuť unban, ak boli hráčovi nájdené podozrivé programy (Hack client, upravené súbory)
 • člen Teamu má právo zamietnuť unban alebo unmute, ak existujú presné dôkazy, že hráč porušil pravidlo/-á serveru PvPMania.eu
 • člen Teamu nemôže zneužívať práva Teamu
 • člen Teamu nemôže akýkoľvek spôsobom porušovať pravidlá projektu PvPMania.eu
 • člen Teamu sa musí vyjadrovať a chovať slušne k hráčom
 • člen Teamu musí písať gramaticky správne
 • člen Teamu musí mať rovnaký nick na TS3 ako má na MC
 • člen Teamu nemôže vynášať interné veci projektu PvPMania.eu
 • člen Teamu nemá právo zasahovať do súkromných vecí hráča počas prehliadky počítača (do histórie prehliadača a do histórie stiahnutých súboroch majú právo sa pozerať) 
 • člen Teamu sa nemôže akýmkoľvek spôsobom povyšovať nad nižšími pozíciami

Práva a povinnosti hráča

 • je povinný nahlásiť akúkoľvek chybu
 • má právo nahlásiť hráča alebo člena Teamu
 • má právo na pomoc s problémom, ktorý sa týka projektu PvPMania.eu
 • má právo si požiadať o unban v Podpore na ts3.pvpmania.eu do 5 dní od dátumu trestu (ak sa jedná o Modifikovaný MC, pripadne aj má daný hráč trest za obchádzanie trestu tak musí mať na svojom účte potrestaný nickname za Modifikovaný MC)
 • má právo v prípade permanentného trestu požiadať o milosť od Vedenia serveru po 3 mesiacoch od začiatku trestu (je iba na Vedení serveru ako sa rozhodne!) – prípadne požiadať o skrátenie ak už prešla polovica trestu

​Všeobecné pravidlá projektu PvPMania platia na celom projektu.

Pravidlá projektu PvPMania.eu sa budú dodržiavať, ak náhodou budete porušovať akékoľvek pravidlo/-á projektu PvPMania.eu, budete potrestaný podľa BANOVACIEHO SYSTÉMU!

Naposledy upravené: 22.1.2021

© PvPMania.eu